ძვ. 22 თებერვალი
ახ. 6 მარტი

ოთხშაბათი
   ცხრათა ყრმათა კოლაელთა: გუარამისა, ადარნასესი, ბაქარისა, ვაჩესი, ბარძიმისა, დაჩისა, ჯუანშერისა, რამაზისა და ფარსმანისა (VI); ევგენიელ მოწამეთა ნაწილთა პოვნა (395-423); მოწამისა მავრიკიოსისა და 70-თა მხედართა: ფოტინესი, თეოდორესი, ფილიპესი და სხვათა (დაახ. 305); ღირსთა: თალასისა, ლიმნაიოსისა და ვარადატისა, ასურელ მეუდაბნოეთა (V); ღირსისა ათანასე აღმსარებლისა (821)