ძვ. 18 თებერვალი
ახ. 3 მარტი

პარასკევი
   წმინდისა ნიკოლოზ კათალიკოსისა (1591); წმინდისა ლეონ რომის პაპისა (461); წმინდისა აღაპიტე აღმსარებლისა სინადელი ეპისკოპოსისა (IV); წმინდისა ფლაბიანე აღმსარებლისა, კონსტანტინოპოლელი პატრიარქისა (449-450)