ძვ. 6 ოქტომბერი
ახ. 19 ოქტომბერი

ხუთშაბათი
  წმინდისა და ყოვლადქებულისა მოციქულისა თომასი (I)