ძვ. 9 მარტი
ახ. 22 მარტი

ოთხშაბათი
  განზოგება (გაშუალედება) დიდი მარხვისა;
   40 სებასტიანელ მოწამეთა, სებასტიის ტბასა შინა წამებულთა: კირიონისა, კანდიდესი, დომნესი, ისიხიოსისა, ირაკლისა, სმარაგდესი, ევნოიკესი, ვალენტისა, ვივიანესი, კლავდიოსისა, პრისკესი, თეოდულესი, ევტიქისა, იოანესი, ქსანთიოსისა, ილიანესი, სისინიოსისა, ანგიასი, აეტისა, ფლაბიოსისა, აკაკისა, ეკდიკიოსისა, ლისიმაქესი, ალექსანდრესი, ილისა, გორგონიოსისა, თეოფილესი, დომეტიანესი, გაიოზისა, ლეონტისა, ათანასესი, კირილესი, საკერდონიოსისა, ნიკოლოზისა, ვალერიუსისა, ფილოქტიმონესი, სევერიანესი, ქუდიონისა, მელიტონისა და აგლაიოსისა (დაახ. 320); მოწამისა ურპასიანესი (დაახ. 295); წმინდისა კესარიოს მკურნალისა, გრიგოლ ღმრთისმეტყველის ძმისა (დაახ. 369); მართლისა ტარასისა