ძვ. 3 მარტი
ახ. 16 მარტი

შაბათი
  ყველიერის შვიდეული.
  ყოველთა ღირსთა მამათა ღვაწლით გაბრწყინებულთა [გარდამავალია. მოიხსენიება ყველიერის შაბათს];
  წმინდისა მამისა ჩვენისა იოანე ოქროპირ კათალიკოსისა (1049); მოწამეთა: ევტროპიოსისა, კლეონიკესი და ბასილისკოსი (დაახ. 308); ღირსისა პიამა ქალწულისა (337); წმინდათა ზენონისა და ზოილესი