ძვ. 16 მარტი
ახ. 29 მარტი

ოთხშაბათი
   წმინდისა ამბროსი აღმსარებლისა (ხელაია) (1927); ღირსისა პიმენ სალოსისა - ლეკთა განმანათლებელისა და თანამოღვაწისა მისისა ანტონი მესხისა (XIII); მოწამისა საბინესი (287); მოწამისა პაპისა (305-311); მოციქულისა არისტობულესი, ბრიტანელი ეპისკოპოსისა (I); მღვდელმოწამისა ალექსანდრე რომის პაპისა (119); მოწამისა ივლიანესი (305-311); მღვდელმოწამეთა ტროფიმესი და თალესისა, ლაოდიკიელ ხუცესთა (დაახ. 300)